GEZELSCHAPSDIER

  • Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die pakketten aanbieden waarin dierfysiotherapie (gedeeltelijk) wordt vergoed. Informeer hoe uw verzekering dierfysiotherapie vergoedt. Neem wanneer dierfysiotherapie (gedeeltelijk) vergoed wordt bij de eerste afspraak uw hondenpaspoort mee, opdat de dierenfysiotherapeut op de nota ook het chipnummer kan vermelden.
  • Vergoeding vindt alleen plaats wanneer behandeling plaatsvindt op verwijzing van een dierenarts en de betreffende dierenfysiotherapeut geregistreerd en praktiserend lid is van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).
  • Indien de klachten van de hond door toedoen van een ander (hond of mens) zijn ontstaan, kunnen de kosten van behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de veroorzaker.

PAARD

Vraag bij uw verzekeringsmaatschappij na of de fysiotherapeutische behandelingen van uw paard vergoed worden.