Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die pakketten aanbieden waarin dierfysiotherapie, volledig of gedeeltelijk, wordt vergoed. Informeer bij uw verzekeraar welke pakketten aangeboden worden en hoe uw huisdier daarin verzekerd wordt voor dierfysiotherapie. Neem wanneer dierfysiotherapie (gedeeltelijk) vergoed wordt bij de eerste afspraak uw hondenpaspoort mee, opdat de dierenfysiotherapeut op de nota ook het chipnummer kan vermelden.

Vergoeding vindt alleen plaats wanneer de behandeling plaatsvindt naar aanleiding van een verwijzing van een dierenarts. Daarnaast moet de behandelend dierenfysiotherapeut geregistreerd staan als praktiserend lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).

Indien de klachten van de hond door toedoen van een ander (hond of mens) zijn ontstaan, kunnen de kosten van behandeling (mogelijk gedeeltelijk) vallen onder de dekking van de WA-verzekering van de veroorzaker.