De Vakgroep Hydrotherapie Hond (VHH)

De Vakgroep Hydrotherapie Hond (VHH) © is een samenwerkingsverband van dierenfysiotherapeuten, die in hun praktijk gebruik maken van een aquatrainer.

Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB)

De FNHB heeft als doel het behartigen van de belangen van alle hippische Brancheorganisaties in Nederland in de breedste zin van het woord.

De FNHB tracht haar doel onder meer te bereiken door het behartigen van de nationale en internationale belangen van de leden en het bevorderen van de samenwerking binnen de paardensector.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid.