Knaagdieren, en dan met name konijnen en cavia’s, worden steeds vaker in mijn praktijk voor dierfysiotherapie en chiropractie aangeboden. Een knaagdier is bij steeds meer eigenaren een gewaardeerd huisdier, heeft in elk geval ook recht op goede zorg.

De knaagdieren die op verwijzing voor behandeling aangeboden worden, zijn knaagdieren met een:

  1. Orthopedisch probleem
  2. Neurologisch probleem
  3. Combinatie van orthopedisch/neurologisch probleem

Ad 1. Orthopedisch probleem

Behandeling overgang atlas/achterhoofd

Gelokaliseerd
Bij een orthopedisch probleem kan er sprake zijn van een gelokaliseerde beperking ten gevolge van een trauma of operatie. Hierbij kan je denken aan het revalideren na het verwijderen van een heupkopje of na het operatief stabiliseren van een fractuur.

Gegeneraliseerd
Orthopedisch gezien handelt het zich vaak om senior konijnen met artrose van rug en meerdere gewrichten in voor-en achterhand. Vaak betreft het konijnen die in huis gehouden worden. Door het springgedrag van een konijn zal het ook op de bank springen. Dit belast de rug. Bij het landen wordt de voorhand en ook de rug weer belast. Op een gladde vloer treedt er tevens een glijmoment op. Hierbij kunnen (micro)trauma’s ontstaan, op basis waarvan er slijtage gaat optreden.
Wanneer het een buitenkonijn betreft is er vaak sprake van negatieve interactie met soortgenoten of van een buitenhok met split levels waarbij er met een draai gesprongen moet worden.

Mogelijke symptomen:

  • Pijn. Het konijn kan zich terug trekken, minder actief bewegen, minder goed poepen
  • Stijfheid. Het konijn loopt vaak in plaats van te bunnyhuppen, gaat schever liggen en zitten, kan rug moeilijker strekken
  • Kreupelheid. Het konijn kan de aangedane poot gaan ontzien

Ad 2. Neurologisch probleem

Behandeling middenrug

Bij een neurologisch probleem kan je denken aan een parese (verminderde functie) of paralyse (verlamming). Meestal is hierbij de achterhand aangedaan, maar er kan tevens sprake zijn van een centraal neurologisch probleem waarbij er een torticollis (gedraaide nekstand) met evenwichtsstoornis op treedt.

De grootste oorzaak van een neurologisch probleem is de E. cuniculi: een ziekte die door een parasiet veroorzaakt wordt. De parasiet kan o.a. uitgebreide neurologische klachten veroorzaken. Zie voor uitvoerige informatie dierenkliniekwilhelminapark.nl / cuniculi.

Mogelijke symptomen:

  • Minder functie of zelfs verlamming
  • Scheve kop
  • Evenwichtsproblemen

Ad 3. Combinatie van orthopedisch/neurologisch probleem

Op basis van uitgebreide slijtage van de wervelkolom kan er een parese optreden. Wanneer een konijn genezen is van E. cuniculi kan op basis van verstijving van de halswervelkolom of gewrichten in de achterhand een orthopedisch probleem zijn ontstaan.

Behandeling
Bij functionele problemen als pijn / stijfheid / kreupelheid / bewegingsbeperkingen / parese is dierfysiotherapie een waardevolle aanvulling op de behandeling van de dierenarts.
De behandeling zal dan bestaan uit mobiliserende technieken en chiropractie. U krijgt als eigenaar massagetechnieken aangeleerd en huiswerkoefeningen op. Uiteraard wordt hierbij ook aandacht besteed aan huisvesting om herstel te bevorderen en herhalen van microtrauma’s te voorkomen.

Nawoord
Uiteraard zal bij klachten een konijn altijd bij een dierenarts aangeboden moeten worden om een diagnose te stellen. Wanneer het konijn bijvoorbeeld besmet is met de cuniculi parasiet zal er tenslotte zo snel mogelijk met medicatie gestart moeten worden om de prognose bij deze ziekte te optimaliseren. Wanneer het konijn hersteld is van de E. cuniculi kan fysiotherapie opgestart worden om de orthopedische gevolgen van de ziekte te behandelen.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het goed stil te staan bij de huisvesting en u af te vragen of uw konijn mogelijk ten gevolge van de huisvesting of het gedrag van uw andere konijn trauma’s op kan lopen.

Een konijn geeft hoorbaar geen pijn aan. Wees dus alert op symptomen die kunnen wijzen op pijn. Ook kan uw konijn op basis van pijn snel verouderen.