Het Bestuur

Het bestuur van de NVFD bestaat uit Irene Feenstra(voorzitster), Miranda van Gemeren, Ruthi Damman, Erica van Eekeren en Femke Scherpers.

Allen zijn te bereiken via bestuur@nvfd.nl

Paarden Commissie

De commissie houdt paraveterinaire ontwikkelingen bij voor paarden en ontwikkelt richtlijnen. Ook organiseert de commissie minimaal twee keer per jaar een nascholingsdag voor dierenfysiotherapeuten.

De paarden commissie is te bereiken via paardencomm@nvfd.nl

Honden Commissie

De commissie houdt paraveterinaire ontwikkelingen bij voor honden en ontwikkelt richtlijnen. Ook organiseert de commissie minimaal twee keer per jaar een nascholingsdag voor dierenfysiotherapeuten.

De honden commissie is te bereiken via hondencomm@nvfd.nl

Wetenschap commissie

De commissie vergaart wetenschappelijke informatie m.b.t. de veterinaire en paraveterinaire ontwikkelingen en dient als informatiebron voor leden. Ook onderzoekt de commissie of dierenfysiotherapeuten mee kunnen doen aan bestaande wetenschappelijke onderzoeken en beheert de database die door leden worden gevuld met casuïstiek.

De wetenschap commissie is te bereiken via wetenschapcomm@nvfd.nl

Accreditatie commissie

De commissie bepaalt het aantal accreditatiepunten voor een bepaalde opleiding en/of nascholing en kent die toe aan elk lid die deze opleiding en/of nascholing volgt.

De accreditatie commissie is te bereiken via accreditatie@nvfd.nl

Buitenland commissie

De commissie legt en onderhoud contacten met buitenlandse verenigingen op het gebied van dierfysiotherapie. Het uiteindelijke doel is om kennis te vergaren, kennis uit te wisselen en het vak dierfysiotherapie internationaal te positioneren. Inmiddels zijn hierdoor de fundamenten gelegd voor een internationale vereniging, de International Association of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy, ofwel de IAVRPT.

De buitenland commissie is te bereiken via buitenlandcomm@nvfd.nl

Redactie commissie

De redactie commissie schrijft en verzamelt artikelen over het beroep dierenfysiotherapeut. Het schrijven van een artikel kan plaats vinden in opdracht van het bestuur maar ook rechtstreeks op verzoek van de redactie van een blad.

De redactie commissie is te bereiken via redactiecomm@nvfd.nl

Klachten commissie

In deze commissie heeft naast dierenfysiotherapeuten, ook een rechtsgeleerde zitting. Hiermee wil de NVFD recht doen aan de belangen van een klager en deze zo onafhankelijk mogelijk op waarde inschatten. De commissie biedt de klager een procedure aan voor registratie, bemiddeling en behandeling van klachten met als doel het, zo mogelijk, bevorderen van herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en beklaagde.

De klachten commissie is te bereiken via klacht@nvfd.nl