Start van het behandelproces

Dierenfysiotherapeuten screenen, onderzoeken, behandelen en evalueren klachten van patiënten en handelen gedurende het gehele (behandel)proces.

  1. Screeningsproces: waarin door middel van een gerichte anamnese, eventueel aangevuld met lichamelijk onderzoek, besloten wordt of het gepresenteerde gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de dierfysiotherapie valt.
  2. Diagnostisch proces: waarin de dierenfysiotherapeut op methodische wijze het probleem met bewegen van de patiënt inventariseert, analyseert en relateert aan de hulpvraag van de cliënt. Dit proces leidt tot het formuleren van een voor de cliënt gewenst en haalbaar behandelplan met expliciete doelen, of tot een door- of terug verwijzing van de patiënt.
  3. Therapeutisch proces: waarin de dierenfysiotherapeut in samenspraak met de cliënt het opgestelde behandelplan uitvoert en op methodische wijze de geïndiceerde behandeling verstrekt. Ook de evaluatie en afsluiting vinden tijdens dit proces plaats. In de evaluatie evalueert de dierenfysiotherapeut met de cliënt, de behandeling, het resultaat en de gevolgde procedures, als ook het gedrag van beiden in relatie tot elkaar. Na evaluatie van de behandeling besluit de cliënt in samenspraak met de dierenfysiotherapeut, aan de hand van het behaalde resultaat en de informatie van de dierenfysiotherapeut of de behandelperiode wordt afgesloten.

Behandelingen

Afhankelijk van de klacht kan de inhoud van de behandeling bestaan uit:

Massagetechnieken

Massage wordt bij huisdieren ingezet om pijnklachten te verminderen, spieren te ontspannen, de doorbloeding te stimuleren en het spierherstel te bevorderen. Heeft je dier flinke rugpijn? Of is er pijn in de spieren na een operatie of na een lange periode van mank lopen? Dan kan een juiste vorm van massagetherapie de oplossing zijn. Massage werkt pijnstillend en heeft een positief effect op de doorbloeding van bindweefsel (spieren, pezen, banden). Ook zorgt massage voor activering van het lymfestelsel en vermindering van spierspanning.

Mobilisatietechnieken

De soepelheid van de gewrichten van je dier wordt gewaarborgd door het uitvoeren van mobiliserende handelingen en oefeningen door de dierenfysiotherapeut. Mobilisaties worden gebruikt om de bewegingsvrijheid van een gewricht te vergroten.

 

Bewegingstherapie/oefentherapie

Oefeningen zorgen voor groei en behoud van spieren en bevorderen de mobiliteit van de gewrichten. Bij nagenoeg elke klacht die een dier ervaart, is er afname van spierkracht of coördinatie. Als jouw dier geopereerd is of mank loopt, neemt de spierkracht in deze poot af. Ook bij rugklachten neemt de spierkracht van de rugspieren af. Je dier kan minder lang wandelen of spelen en ervaart veel sneller pijnklachten en vermoeidheid.

Door gerichte en opbouwende oefeningen te doen kunnen we ervoor zorgen dat de klacht bij je dier blijvend wordt verminderd of geheel verdwijnt.

 

Adviezen geven

Het is belangrijk dat de eigenaar goed begrijpt wat er met het dier aan de hand is en daarbij ook informatie krijgt over het beloop en herstelproces. Er wordt onder andere advies gegeven over de belasting / belastbaarheid van het dier en de training. Bij paarden kan dit bijvoorbeeld een advies zijn met betrekking tot de training en bij honden een advies rondom het uitlaten.

Informatie over gespecialiseerde therapievormen vindt u hier.