voorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeldvoorbeeld

Corona

Het Ministerie van LNV ziet ten aanzien van dierfysiotherapie geen bezwaar in het continueren van behandelingen/contactmomenten zolang de dierenfysiotherapeut de algemene omgangsregels en regels ten aanzien van hygiëne in acht kan nemen. Alle leden hebben ten aanzien van deze regels richtlijnen van de NVFD.

Absolute voorwaarde voor het door laten gaan van uw afspraak:

  • Gezonde eigenaar en therapeut

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met betreffende therapeut.